Széchényi 2020

Innovatív kezdeményezések az Eszterházy Károly Gyakorlóiskolában

TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0173


Eredmények

Lezárult az „innovatív kezdeményezések az eszterházy károly gyakorlósikolában" című pályázat


Pályázatunk középpontjában a környezeti nevelés, az egészséges életmódra nevelés, az idegen nyelv és az informatika tanítás fejlesztése, mentálhigiénés programok álltak. A projektbe több mint 1500 diákot vontunk be.

 

A pályázatnak köszönhetően nagyon mozgalmas iskolai élet zajlott intézményünkben. Vállalásainkat teljesítve összesen 10 öko-, 9 nyelvi-, 37 természetközeli tábort tudtunk lebonyolítani. Ezekben összesen 1591 fő tanuló vett részt. Ez azt jelenti, hogy iskolánk minden tanulójának volt alkalma táborozni, legalább egy alkalommal. A pályázatnak köszönhetően kollégáink sok, a szakmai előmenetelüket segítő továbbképzésen vehettek részt, kb. 300 tanúsítványt szerzett a tantestület. A színházlátogatások, egészségnapok, fenntartható fejlődést elősegítő napok, a hagyománnyá tehető iskolai események jó alkalmat adtak a tanár – diák - szülő együttműködés erősítésére. A Kresz és elsősegélynyújtó tanfolyamok elősegítették a gimnazistáink jogosítványhoz jutását. Kidolgoztuk és bevezettük a korszerű mindennapos testnevelés különböző sportágakra lebontott programjait minden évfolyamra. A napjainkban oly fontos infokommunikációs taneszközök használatának szükséges készségek elmélyítéséhez jelentősen hozzájárultak az IKT-val támogatott tanórák és szakkörök. Nagy hangsúlyt fektettünk az egészségfejlesztő – szemléletformáló – iskolai programok megvalósítására is azzal a céllal, hogy az egészséges életmód minél inkább épüljön be a gyerekek mindennapjaiba. Új, az iskolai közösség erősítését célzó, hagyományteremtő iskolai rendezvényeket dolgoztak és próbáltak ki kollégáink, nagy sikerrel, Következetes munkánk és a pályázati támogatásból megvalósuló ökotudatos programok is hozzájárultak ahhoz, hogy intézményünk 2014.decemberében elnyerte az Örökös Ökoiskola címet.


< Vissza