Széchényi 2020

Innovatív kezdeményezések az Eszterházy Károly Gyakorlóiskolában

TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0173


Tevékenységek

Tevékenységek bemutatása


Kötelező tevékenységek

 

• környezeti nevelést, fenntarthatóságot szolgáló, környezettudatos tanórán kívüli tevékenységek támogatása (ökoiskolák, ökotáborok, erdei iskola, tangazdaságok)

 

• alkalomszerű – szabadtéri jellegű – mozgásos tevékenységek

 

• természetközeli sporttáborok • sportkirándulások

 

• idegen nyelvek tanításának fejlesztése (nyelvi táborok)

 

• idegen nyelvek tanításának fejlesztése (nyelvi vetélkedők)

 

• informatika tantárgy tanításának fejlesztése, illetve más tárgyak oktatásának IKT-val való támogatása (informatikai szakkör)

 

• informatika tantárgy tanításának fejlesztése, illetve más tárgyak oktatásának IKT-val való támogatása (digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata)

 

• komplex közlekedési ismeretek oktatása (baleset-megelőzési ismeretek)

 

• komplex közlekedési ismeretek oktatása (egészségfejlesztési ismeretek)

 

• mindennapos testnevelés részét képező mozgásprogramok

 

• egészségnap (félévente)

 

• segítő szolgálatokkal a kapcsolati háló megújítása

 

• konfliktus- és iskolai agressziókezelési program

 

• az iskolán belüli bántalmazás és zaklatás megelőzését célzó programok

 

• a készségfejlesztést, a konfliktuskezelő-képességet, illetve az egyéni

 

• megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok

 

• családi életre nevelést célzó programok

 

• dohányzás megelőzést és dohányzásról leszokást célzó programok

 

• szerfogyasztási problémák korai intervencióját célzó programok

 

• illegális és legális szerek okozta kockázatok felismerését, viselkedési függőségek megelőzését célzó programok

 

• a köznevelési törvényben megfogalmazott új nevelési feladatokhoz kapcsolódó ismeretek elsajátítását segítő

 

• tanító- és tanártovábbképzések

 

• tanulási és magatartási problémák felismerését és fejlesztését segítő módszertani továbbképzések, valamint a megfelelő szolgálatokkal való együttműködés javítását célzó képzések

 

• szaktárgyi továbbképzések

 

• megújuló tartalmi szabályozókhoz kapcsolódó tanártovábbképzések, ideértve a korszerű testneveléshez-mindennapos testneveléshez kapcsolódó tanártovábbképzések

 

• az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés

 

• jó gyakorlatok átvétele

 

• nevelési-oktatási munkát kiegészítő és támogató együttműködések

 

• A TÁMOP-3.1.1 kiemelt projekt kedvezményezettje általi megkeresés esetén együttműködés kialakítása

 

• Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által üzemeltetett Fejlesztési Nyomonkövető Felület (FNF) számára, a projekt lezárását követően meghatározott elektronikus adatszolgáltatás Választott tevékenységek

 

• média felelős és tudatos használatát elősegítő intézményi innováció

 

• nemzeti hagyományok, helytörténeti ismeretek feldolgozásához és

 

• megismeréséhez kapcsolódó tanórán kívüli tevékenység

 

• legalább tanévenként egy hagyománnyá tehető iskolai esemény

 

• elsősegély-nyújtási tanfolyam

 

• családpedagógiai továbbképzések

 

• a lelki egészség fejlődését szolgáló, személyközpontú pedagógiai módszert átadó, illetve a pedagógiai műhelymunkát segítő továbbképzés

 

• egészségtan ill. életvitel témájú szakirányú továbbképzés

 

• rekreációs és élethosszig tartó testmozgások tárgyú továbbképzés

 

• egészséges életmódra nevelés (egészségvédelem) tárgyú továbbképzés

 

• környezettudatos magatartás tárgyú továbbképzés

 

• természetismeret tárgyú továbbképzés

 

• biomechanikailag helyes testtartást kialakító, speciális mozgás- és tartásjavító tornát oktató továbbképzés

 

• művészetek egészség- és személyiségfejlesztő hatású alkalmazását oktató továbbképzés

 

• társas kapcsolati készségek gyakorlását szolgáló tanulói csoportok vezetésére képesítő továbbképzés

 

• elsősegélynyújtás, baleset-megelőzési ismeretek tárgyú továbbképzés

 

• infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazásához kapcsolódó továbbképzés

 

• menedzsmentképzés a vezetők számára

 

• pedagógiai módszertani megújulást támogató továbbképzés

 

• tanórán kívüli tevékenységekhez kapcsolódó tanártovábbképzés

 

• népismereti továbbképzés

 

• honismereti képzések

 

• drámapedagógia, tánc, mozgás, zene, hagyományőrzés, kézművesség, vizuális kultúra

 

• művészetoktatás-tehetséggondozás a zeneművészet, képző-és iparművészet, táncművészet, szín-és bábművészet

 

• könyvtár-pedagógia

 

• olvasáspedagógia

 

• esélyegyenlőség, társadalmi integráció

 

• tehetségfejlesztés


< Vissza